Projekt „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu”

Lira korbowa – instrument romantycznego mitu

W 2023 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu realizuje rozległy projekt wystawienniczo-artystyczno-naukowy dedykowany lirze korbowej.

Lira korbowa

Lira korbowa to unikatowy instrument muzyczny należący do grupy tzw. chordofonów smyczkowych. Ma odległą, wczesnośredniowieczną proweniencję, związaną z terenami dzisiejszej Hiszpanii i Francji. „To w opactwie Saint Georges w Boscherville powstało pierwsze znane przedstawienie organistrum, czyli pierwotnej, obsługiwanej przez dwie osoby formy liry korbowej.”

Instrument (w roli burdonu) był związany początkowo z rozwojem „chrześcijańskich śpiewów modlitewnych, zwłaszcza monastycznych”. Z czasem, dzięki zmniejszeniu rozmiarów i zmianom konstrukcyjnym, lira korbowa posłużyła również jako melodyczny akompaniament do pieśni i do tańca, wkraczając w świat muzyki świeckiej.

Na lirze korbowej grano w „średniowiecznych klasztorach, kościołach i uniwersytetach, w epoce nowożytnej – w środowisku mieszczańskim i dworskim, gdzie wpisywała się w modę na rustykalne i pastoralne nastroje  powstałe na osnowie antycznych, arkadyjskich idei”.

Konstrukcja liry korbowej

Lira korbowa ma ciekawą konstrukcję, w której rolę smyczka pełni koło wprawiane w ruch korbą. Instrument składa się z pudła rezonansowego o zróżnicowanych formach i rozmiarach, koła-smyczka z korbą, strunociągu, podstawka, strun, komory klawiszowo-tangentowej oraz komory kołkowej.  Jest najprawdopodobniej pierwszym instrumentem strunowym, do którego zastosowano klawiaturę.

Atrybut Wernyhory

Lira korbowa była obecna na ziemiach polskich najprawdopodobniej już w wiekach średnich. Najdłużej jej występowanie i praktyka wykonawcza potwierdzone są na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, gdzie w XIX wieku lira występowała już wyłącznie jako instrument ludowy, atrybut dziada-lirnika.

Swoista mityzacja liry korbowej, wynikająca z wysokiego statusu lirnika w społeczeństwach tradycyjnych tego czasu i praktyk muzycznych z nim związanych, pozwoliła temu instrumentowi odegrać, poza muzyczną, także ważną rolę społeczną, a przez to artystyczną i literacką. Instrument w sposób szczególny wpisał się w polską tradycję.

Symbolem kresowych lirników stał się legendarny wieszcz Kozak – Wernyhora, który w czasie buntów kozackich działał na rzecz ukraińsko-polskiego pojednania. Przez lud ukraiński traktowany jest jako wieszcz i poeta. W świadomości Polaków utrwalił się głównie jako autor przepowiedni przyszłego odrodzenia Rzeczpospolitej w jej dawnych granicach.

Wystawa „Lira – korbowa instrument romantycznego mitu”

Osią projektu „Lira – korbowa instrument romantycznego mitu” jest wystawa czasowa, która prezentować będzie 23 najcenniejsze liry korbowe znajdujące się w polskich zbiorach, a także przedstawienia tego instrumentu w grafice, malarstwie i fotografiach archiwalnych.

Wystawa realizowana będzie we współpracy z instytucjami z całego kraju m.in.:

 • Muzeum Narodowym w Krakowie
 • Muzeum Narodowym w Lublinie
 • Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Muzeum Narodowym we Wrocławiu
 • Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie
 • Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
 • Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Muzeum Mazowieckim w Płocku
 • Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Muzeum Ziemi Bieckiej
 • Muzeum-Skansenem Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
 • Biblioteką Jagiellońską w Krakowie
 • Biblioteką Narodową w Warszawie
 • Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie.

Koncerty, warsztaty, happening

W ramach projektu „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu” zorganizowane zostaną koncerty tworzące cykl „Lira korbowa – konteksty”, ukazujące ten instrument w perspektywie etnicznej, jako inspiratora różnych gatunków i stylów muzycznych; przeprowadzone zostaną warsztaty budowy lir oraz gry przy ich akompaniamencie; odbędzie się także wydarzenie plenerowe „Ballady dziadowskie” – happening z dziadem-lirnikiem grającym pod kościołem w Szydłowcu, będące odtworzeniem najbardziej typowej dla polskiej kultury kresowej XIX/XX wieku sytuacji wykonawczej z udziałem liry korbowej.

—–

Projekt „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logo - samorząd województwa mazowieckiego - 25 lat

Plakat: Po prawej stronie mężczyzna w zielonej koszulce i czapce na głowie. Ręce ma położone na lirze korbowej. Po lewej stronie napisy. Tło w kolorze brązowym.

Warsztaty śpiewu z akompaniamentem liry korbowej

W czwartek 5 października 2023 r. o godzinie 17:00 w Centrum Naukowo-Administracyjnym Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przy ul. Kąpielowej odbędą się Warsztaty śpiewu z akompaniamentem liry korbowej. Spotkanie poprowadzi Jacek Hałas (Absolwent Akademii Sztuk Pięknych, muzykant, śpiewak i kompozytor, zajmujący się tradycjami wędrownych śpiewaków). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy: tel. +48 617 17 89, edukacja@muzeuminstrumentow.pl —– Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

fragment brązowej liry korbowej i złote napisy

Warsztaty „Jak zbudować lirę korbową”

W poniedziałek 18 września o godzinie 16:00 w Centrum Naukowo-Administracyjnym Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (ul. Kąpielowa 8, Szydłowiec) odbędą się warsztaty „Jak zbudować lirę korbową”. Jan Malisz (twórca ludowy, muzyk, multiinstrumentalista i budowniczy instrumentów muzycznych) opowie o budowie ludowych instrumentów muzycznych. Szczególną uwagę skupi na nietypowej budowie liry korbowej, w której rolę smyczka pełni koło wprawiane w ruch korbką i która jest zapewne pierwszym instrumentem strunowym z klawiaturą. Częścią warsztatów będzie próba wspólnego muzykowanie na prezentowanych ludowych instrumentach muzycznych. Zapisy na warsztaty: tel. +48 617 17 89. Liczba miejsc ograniczona. —– Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Lira korbowa...

brązowy plakat z sylwetką mężczyzny z brodą

Happening „Ballady dziadowskie” na Rynku Wielkim w Szydłowcu

W niedzielę 17 września 2023 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na spotkanie z lirnikiem. Na Rynku Wielkim w Szydłowcu, u bram kościoła pw. św. Zygmunta, odbędzie się happening „Ballady dziadowskie”. W roli dziada-lirnika wystąpi Jan Malisz. Wydarzenie będzie odtworzeniem najbardziej typowej dla polskiej kultury kresowej z przełomu XIX i XX wieku sytuacji wykonawczej z udziałem liry korbowej. Wprawdzie obszar występowania liry korbowej ograniczał się w tamtym czasie do Ukrainy, ale zasięg działalności lirników był znacznie szerszy i sięgał także północnej Małopolski (dziś południowa część województwa Mazowieckiego). Ballady w akompaniamencie liry korbowej będą wykonywane w godzinach 11:30-13:00. Udział...

Rycina Lirnik wioskowy

Projekt „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu” z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego

W 2023 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu realizuje rozległy projekt wystawienniczo-artystyczno-naukowy dedykowany lirze korbowej – unikatowemu instrumentowi średniowiecznej proweniencji, należącemu do grupy tzw. chordofonów smyczkowych, i roli jaką odegrał w przestrzeni społecznej i artystycznej na ziemiach polskich w XIX i XX w. Swoista mityzacja liry korbowej, wynikająca z wysokiego statusu lirnika w społeczeństwach tradycyjnych tego czasu i praktyk muzycznych z nim związanych, pozwoliła temu instrumentowi odegrać, poza muzyczną, także ważną rolę społeczną, a przez to artystyczną i literacką. Instrument w sposób szczególny wpisał się w polską tradycję. Najdłużej przetrwał w praktyce wykonawczej na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Symbolem...