Kulturalna szkoła na Mazowszu – bilety za 1 zł

Kulturalna szkoła na Mazowszu

ProgramKulturalna szkoła na Mazowszu” umożliwia grupom szkolnym z województwa mazowieckiego (także dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach) korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Preferencyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Czas trwania programu

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, termin realizacji programu ustalono od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Jest to kolejna edycja programu.

Co muzeum oferuje za 1 zł?

W ofercie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w cenie 1 zł/os. znajdują się:

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie wypełnionego i zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, zgłoszenia do wybranej instytucji kultury. Uczniowie muszą uczęszczać do szkoły znajdującej się w granicach województwa mazowieckiego.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia?

Kartę zgłoszenia można wypełnić ręcznie lub komputerowo. Poniżej znajduje się wzór karty do pobrania:

Karta zgłoszenia szkoły do programu Kulturalna szkoła na Mazowszu 2024

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól karty. W ostatnim wierszu należy wpisać rodzaj oferty, z której uczniowie będą korzystać np.

  • zwiedzanie wystaw z przewodnikiem
  • udział w zajęciach muzealnych (można dodać tytuł wybranych zajęć)
  • zwiedzanie wystaw z przewodnikiem oraz udział w zajęciach muzealnych

W każdym z tym przypadków opłata wynosi jedynie 1 zł/os.

Jak dostarczyć kartę zgłoszenia?

Kartę zgłoszenia – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty – należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

Po weryfikacji zgłoszenia na wskazany w karcie adres zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji oraz informacja o kwalifikacji do programu.

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z oferty Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Podstawa prawna programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego 27 grudnia 2022 r. podjął Uchwałę nr 2214/461/23 w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Uchwałą nr 2214/461/23 z 27 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na realizację programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” w roku 2024.