Kontakt

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

GŁÓWNA SIEDZIBA

CENTRUM NAUKOWO-ADMINISTRACYJNE

ul. Kąpielowa 8
26-500 Szydłowiec
tel./fax (+48) 48 617 17 89 – Sekretariat
NIP: 799-153-77-49

e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

DLA ZWIEDZAJĄCYCH

EKSPOZYCJE MUZEALNE
Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów

ul. Gen. J. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel. (+48) 48 617 12 43

e-mail: rezerwacja@muzeuminstrumentow.pl 

Dyrektor – dr Aneta Oborny
tel. +48 48 617 17 89 – przez sekretariat

Sekretariat
tel./fax +48 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

Kierownik administracyjny
tel./fax +48 48 617 17 89
e-mail: administracja@muzeuminstrumentow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@czi24.pl

Dział Finansowo-Księgowy, Kadry
tel. +48 48 617 17 88
e-mail: ksiegowosc@muzeuminstrumentow.pl

Dział Ludowych Instrumentów Muzycznych
tel. +48 48 617 17 89 wew. 109
e-mail: lim@muzeuminstrumentow.pl

Dział Zbiorów Historycznych i Sztuki
tel. +48 48 617 17 89 wew. 110
e-mail: dzhis@muzeuminstrumentow.pl

Dział Edukacji i Promocji 
tel. +48 48 617 17 89 wew. 108
e-mail: promocja@muzeuminstrumentow.pl

Dział Wydawnictw i Biblioteka
tel./fax(+48 48 617 17 89 wew. 113
e-mail: wydawnictwa@muzeuminstrumentow.pl

Koordynator ds. dostępności
tel./fax +48 48 617 17 89 wew. 108
e-mail: promocja@muzeuminstrumentow.pl