Centrum Naukowo-Administracyjne

Centrum Naukowo-Administracyjne nowa siedziba Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Największa inwestycja w historii szydłowieckiego muzeum – prowadzona w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, pod nazwą: Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Łączna wartość projektu: 8 738 012 zł.

Nowa siedziba muzeum, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1200 m2, kubaturze ok. 5000 m3 i trzech kondygnacjach, znajduje się na działce zlokalizowanej tuż przy zamkowym parku, nieopodal rynku miasta, przy ulicy Kąpielowej 8. Budynek zaprojektowany został z zachowaniem respektu dla kontekstu urbanistycznego. Akcenty i zastosowane na elewacjach materiały (szkło, aluminium, okładzina z piaskowca szydłowieckiego) sprawiają, że jest on nowoczesny w swojej formie, a zarazem ciekawie wkomponowuje się w otoczenie. W połączeniu z istniejącym parkiem tworzy indywidualną estetycznie wizję architektoniczną, uwzględniającą współczesne tendencje w projektowaniu budynków – siedzib muzeów w zakresie formy architektonicznej i łączenia zastosowanych materiałów. Budynek ożywia zmarginalizowaną przestrzeń przyzamkową, poprzez nadanie jej nowych funkcji edukacyjnych i naukowych, zwiększa architektoniczną estetykę centrum miasta.

W budynku o częściowo transparentnej konstrukcji, znajdują się m.in.: pracownie merytoryczne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sala konferencyjno-edukacyjna, sale edukacyjne, biblioteka/pracownia dokumentacji etnomuzykologicznej, magazyny zbiorów – przygotowane do spotkań studyjnych, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, archiwum, garaże dla samochodów dostawczych. Budynek zaprojektowano zapewniając dostęp dla osób niepełnosprawnych, m.in. przewidziano w nim łączącą wszystkie kondygnacje windę panoramiczną.

Nowa siedziba muzeum, jako budynek o charakterze administracyjno-naukowo-edukacyjnym, dodatkowo uwzględniającym funkcje ekspozycyjne, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju instytucji. Muzeum szydłowieckie – jedyne tego typu muzeum w Polsce i według muzykologów działających w latach 70. XX w. w ramach International Folk Music Council pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym –  do niedawna funkcjonowało na niewielkiej przestrzeni szydłowieckiego zamku, łącznie z biurami, magazynami i ekspozycjami zajmując niespełna 580 m². Zlokalizowana na powierzchni 180 m², udostępniona do dziś, a zrealizowana ze środków unijnych wystawa stała „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”, prezentowała zaledwie „ekstrakt” szydłowieckiej kolekcji instrumentów – największej kolekcji ludowych instrumentów muzycznych w kraju, znanej na całym świecie, m.in. dzięki opracowaniom naukowym znanych muzykologów i  obecności części zbiorów na stronach m.in. www.instrumenty.edu.pl, Musical Instruments Museums Online czy Digital Resources for Musicology. Nowa siedziba instytucji pozwoliła rozbudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia statutowej działalności Muzeum i umożliwiła zwiększenie dostępu do oferty muzealnej w zamku. W trzech zamkowych izbach – do niedawna zajmowanych przez muzealne biura i magazyny, zlokalizowanych w najstarszej, XV-wiecznej północnej części, dekorowanych unikatowymi, wczesnorenesansowymi polichromiami i polichromowanymi stropami kasetonowymi, od 5 grudnia, w zamku, udostępniana jest kolejna ekspozycja instrumentologiczna „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” (zob. wystawa stała), poszerzająca stałą ofertę wystawienniczą muzeum. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem kolejnych pomieszczeń zamkowych, do niedawna kryjących magazyny zbiorów. Znajdą się w nich ekspozycje poświęcone historii szydłowieckiego zamku, ukazanej w kontekście mecenatu jego dawnych właścicieli: Szydłowieckich i Radziwiłłów, rozbudowując drugi profil działalności muzeum – ofertę związaną z historią Szydłowca, dokumentowaną zbiorami znajdującymi się w zasobach Szydłowieckiego muzeum. Możliwości ekspozycyjne nowej siedziby Muzeum wykorzystuje od maja 2019 roku, prezentując wystawę „Muzyka, obrzędy, tańce. Stryjeńska – szaleństwo dzięków i koloru”. W salach edukacyjnych prowadzone są lekcje muzealne, warsztaty, organizowane są konkursy.

Projekt: firma DETAN
Wykonawca: firma PERFEKT

Projekt realizowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”.