Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.muzeuminstrumentow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.11.06. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2024.03.31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników. Skrótową obsługę strony zapewnia ukryte menu aktywowane klawiszem „tab”.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu nie posiada usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących/Głuchych i słabosłyszących. Większość nowych filmów dodawanych na naszą stronę ma już takie napisy. Filmy nie posiadają tłumaczenia na język migowy.
 • Niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skany).
 • Niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2019.09.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli zauważyłeś problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej naszej strony, zgłoś to do nas:

e-mail  biuro@muzeuminstrumentow.pl

tel.  +48 48 61717 89

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opisana czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ekspozycje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

 1. W odległości 160 m od wejścia do muzeum znajduje się parking z dwoma miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Droga do muzeum ma nawierzchnię asfaltową (50 m), dalej z łamanych płyt kamiennych.
 2. Do wejścia, znajdującego się po wschodniej stronie wyspy zamkowej, prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 3. Dostęp do muzeum dla osób poruszających się na wózku jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu – tel. +48 48 617 12 43 lub e-mail rezerwacja@muzeuminstrumentow.pl z obsługą.
 4. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia do muzeum.
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są sale wystawy Instrumenty… – Zobaczyć i usłyszeć tradycję oraz sala wystaw czasowych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Siedziba Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przy ul. Kąpielowej 8, 26-500 Szydłowiec

 1. Na parkingu znajdującym się bezpośrednio przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Wszystkie kondygnacje budynku przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Przemieszczanie między kondygnacjami możliwe jest dzięki windzie.
 5. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.