Nagrody

Nagrody Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

2007

  • wyróżnienie w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii  „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” za wystawę czasową „Powstanie styczniowe na ziemi szydłowieckiej”

2012

2013

2015

  • wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” w kategorii „Wystawy etnograficzne” za wystawę stałą „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”
  • II miejsce w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty w 2014 roku” za cykl wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych „Kobieta z harfą – wokół sekretnej aury obrazu”

2016

  • II miejsce w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana w 2015 roku” za wystawę czasową „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”
  • wyróżnienie w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną za publikację „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”
  • wyróżnienie w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” za projekt pn. „Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej – przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego”
  • Nagroda Honorowa im. Oskara Kolberga

2017

2018

2019

  • nagroda specjalna w konkursie Fonogram Źródeł organizowanym przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej w ramach Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” – za wydawnictwo multimedialne pt.: „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”
  • I miejsce w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną na Mazowszu ” za wydawnictwo multimedialne pt.: „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”
  • I miejsce w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa czasowa zorganizowana przez placówkę muzealna na Mazowszu” – za wystawę czasową „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”

2020

2021

2023