Konferencja

 

 

Zorganizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych” to pierwsze w historii naszej instytucji wydarzenie skupiające najwybitniejszych polskich muzykologów i instrumentologów, którzy wspólnie pochylą się nad zagadnieniem geografii występowania instrumentów muzycznych, migracji instrumentów i powodów tych migracji.

 

Plan konferencji

10.12.2020,  godz. 12:00   dr Aneta I. Oborny – Muzealne podróże muzycznych artefaktów. Szydłowieckie zbiory – nowe treści w nowych przestrzeniach

11.12.2020,  godz. 12:00   prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel – Kilka uwag na temat polskiego instrumentarium ludowego w świetle migracji instrumentarium profesjonalnego i ludowego na przestrzeni ostatnich stuleci

14.12.2020,  godz. 12:00   prof. dr hab. Piotr Dahlig – Efemerofity na ziemiach polskich, aspekty geograficzno-historyczne i przegląd instrumentarium

15.12.2020,  godz. 12:00   prof. dr hab.  Zbigniew J. Przerembski – Dudy podhalańskie – typ nomenklatoryczny czy efemerofityczny, czyli o trudnościach w określeniu pochodzenia instrumentów

16.12.2020,  godz. 12:00   dr hab. Tomasz Nowak – O heligonkach i ich funkcjonowaniu w polskim folklorze muzycznym

Zapraszamy do przesyłania pytań i refleksji związanych z wystąpieniami konferencyjnymi na adres biuro@muzeuminstrumentow.pl, wpisując w tytule „Konferencja – Efemerofity”.