Finansowanie projektu

Projekt „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu” realizowany jest ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logo - samorząd województwa mazowieckiego - 25 lat