Lipiec na budowie

Lipiec na budowie

Koniec prac budowlanych coraz bliżej. W lipcu 2018 roku Generalny Wykonawca zrealizował zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem. Zostały rozpoczęte nowe elementy całego projektu a wiele etapów zostało wykonanych w 100 % i tym samym zakończonych. Na koniec miesiąca rzeczywisty stan wykonania prac (na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 03. 08. 2018 r.) wyniósł 70,68% w skali wszystkich robót.