Czerwiec na budowie

Czerwiec na budowie

W wyniku intensywnych prac przy budowie nowej siedziby Muzeum, a także przy sprzyjającej aurze w czerwcu 2018 roku postęp prac wygląda dość dobrze -rzeczywiste wykonanie (na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 02.07.2018 r.) wynosi 58,50% w skali wszystkich robót.

  1. W elemencie Architektura i konstrukcja postęp prac wynosi 61,05% w stosunku do zaplanowanych robót. W całości zrealizowano wszystkie elementy stanowiące komplet prac wchodzących w zakres tzw. stanu surowego zamkniętego. Oprócz okien zamontowano bramę garażową, wejściową fasadę wykonaną ze szkła a także szklany świetlik w dachu budynku doświetlający patio oraz hol wejściowy naturalnym światłem. W dalszym ciągu poszerzany jest zakres tzw. stanu wykończeniowego oraz elewacji budynku.
  2. Roboty sanitarne wykonane w tym okresie wpłynęły na zakończenie prac przy wykonaniu węzła cieplnego oraz instalacji systemu ciepła technologicznego. Do zakończenia prac w pełnym zakresie brakuje już niewiele przy kolejnych instalacjach: instalacji wody i kanalizacji wewnętrznej. Całość wykonanych dotychczas prac w tym zakresie wynosi 57,73% w stosunku do założonych prac.
  3. W budynku pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych i coraz więcej kilometrów okablowania. Od rozpoczęcia prac aż do końca czerwca 2018 roku wykonano plan w ponad 60%-tach w elemencie – Instalacje elektryczne oraz w ponad 43%-tach w elemencie – Instalacje teletechniczne.