Projekt p.t. „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat drugiej kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych”  zrealizowany.

Projekt p.t. „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat drugiej kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych” zrealizowany.

Dnia 31 maja 2021 roku przy udziale przedstawiciela Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Delegatury w Radomiu dokonano odbioru zrealizowanego projektu p.t. „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat drugiej kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych” w całości sfinansowanego ze środków inwestycyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 234 606, 49 zł. Prace adaptacyjne prowadzono od czerwca 2020 roku w trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni ok. 83 m², zlokalizowanych w najstarszej części zamku wzniesionej w latach 1470-1480, które Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odzyskało po przeniesieniu magazynu zbiorów do nowej siedziby Muzeum. Odnalezione w latach 60-tych XX wieku w trakcie prac inwetaryzacyjnych i konserwatorskich oryginalne, terakotowe płytki posadzkowe pochodzące z tych pomieszczeń, przechowywane w zbiorach Muzeum, stanowiły wzorzec do wykonania rekonstrukcji posadzki. Jej odtworzenie pozwoliło na przywrócenie oryginalnego wyglądu zamkowych izb, kompleksowo dopełniając w zestawieniu ze stropem kasetonowym i oryginalną kamieniarką zabytkowy styl wnętrz. Istotnym uwarunkowaniem przeprowadzonych prac była znacząca zmiana funkcjonalności. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat pomieszczenia te spełniały rolę magazynu eksponatów, obecnym celem było przystosowanie ich do warunków wystawienniczych, a także do prowadzenia działalności edukacyjnej i udostępnienie ich po raz pierwszy zwiedzającym w takiej postaci, która będzie jak najwierniej odwzorowywać wystrój wnętrz z XV/XVI wieku, zdobionych wczesnorenesansowymi stropami belkowo-kasetonowymi. W ramach realizacji tego zadania został także wykonany projekt aranżacji techniczno-plastycznej nowej wystawy stałej „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli”, która jeszcze w bieżącym roku zostanie zaprezentowana zwiedzającym w kompleksowo zmodyfikowanych pomieszczeniach, w których uwzględniono zarówno przystosowanie ich do wykonywania rozszerzonych zadań statutowych, jak i rekonstruowanie dawnego wystroju. Wystawa w nowoczesnej aranżacji z zastosowaniem multimediów, w tym projekcji holograficznych, będzie pierwszą wystawą stałą, związaną z historią niezwykłego obiektu, w którym do dziś znajdują się ekspozycje szydłowieckiego muzeum. Wystawa w całości zostanie również zrealizowana z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.