„Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” – PROJEKT ZREALIZOWANY

„Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” – PROJEKT ZREALIZOWANY

Największa inwestycja w historii szydłowieckiego Muzeum – prowadzona w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, pod nazwą: Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu dobiegła końca. Łączna wartość projektu – koszt budowy nowego budynku oraz koszt jego wyposażenia, wyniosła 8 738 012 zł.

Dzięki odpowiedniej organizacji i dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych w budowę stron prace budowlane zakończone zostały już w listopadzie 2018 roku, tj. dwa miesiące przed pierwotnie zakładanym terminem, co pozwoliło na aranżację i wyposażenie wnętrz nowej siedziby już w pierwszym kwartale 2019 roku. Budynek o kubaturze blisko 5000 m³ i powierzchni użytkowej ponad 1175 m² mieszczący, m.in.: salę konferencyjno-edukacyjną, sale edukacyjne, pracownie, bibliotekę/pracownię dokumentacji etnomuzykologicznej i historycznej, pokoje administracji, magazyny zbiorów na przełomie lutego i marca zapełniły meble oraz wszelkie niezbędne do pracy urządzenia techniczne. Od stycznia działa winda panoramiczna łącząca wszystkie trzy kondygnacje w pełni klimatyzowanego budynku, wyposażonego w nowoczesny system wentylacji i klimatyzacji. W magazynach zbiorów, zaaranżowanych również na potrzeby prac studyjnych i edukacyjnych, dodatkowo zamontowano specjalistyczny system do precyzyjnego regulowania warunków klimatycznych. W ostatnich dniach marca biura Muzeum i pracownie przeniesione zostały z zamku do nowego gmachu, ale prace adaptacyjne potrwają jeszcze przez kolejne tygodnie.

Powstanie nowej siedziby jako centrum administracyjno-edukacyjnego Muzeum ma znaczenie fundamentalne dla dalszego rozwoju szczególnej, nie tylko w skali kraju szydłowieckiej placówki. Obiekt stwarza optymalne warunki pracy i bezpiecznego przechowywania muzealnych zasobów instrumentologicznych i historyczno-artystycznych. Pozwala również na zwiększenie oferty edukacyjnej oraz rozwinięcie działań o charakterze naukowo-badawczym. Jest fundamentem dla realizacji szerszego wieloetapowego planu rozwoju Muzeum, zakładającego m.in. zwiększenie dostępności do oferty Muzeum poprzez poszerzenie infrastruktury ekspozycyjnej w zamku. Nowe wystawy instrumentologiczne oraz historyczne nie tylko pozwolą na udostępnienie większej liczby cennych dla tradycji muzycznej muzealiów na przestrzeni niemal dwukrotnie większej aniżeli tej, jaką ekspozycje zajmują w chwili obecnej (a więc do ok. 520 m²). Pozwolą także ukazać historyczny urok i urodę dotychczas zajmowanych przez muzealne magazyny i biura, najciekawszych XV-XVI-wiecznych zamkowych wnętrz, dekorowanych renesansowymi polichromiami i stropami kasetonowymi.

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu uświetniająca zarazem Jubileusz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego planowana jest na drugą połowę maja. Więcej informacji wkrótce.