Sobiescy – zachowane w dźwiękach

NAGRODA SPECJALNA Fonogram Źródeł podczas 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 2019

I NAGRODA w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną”

Książka Sobiescy – zachowane w dźwiękach jest pierwszą publikacją w muzealnictwie polskim poświęconą dwójce wybitnych etnomuzykologów oraz jednym z elementów dużego projektu pod tym samym tytułem. To kompleksowe źródło wiedzy – które łączy w sobie treści biograficzne, szczegółową dokumentację praz przy zbieraniu źródeł fonograficznych oraz bogaty zasób unikalnych zdjęć. Ważnym osiągnięciem Państwa Sobieskich, opisanym obszernie w publikacji była zainicjowana i zorganizowana przez nich w latach 1950-1954 ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego, której głównym celem było dotarcie do najstarszych informatorów i muzykantów, by zarejestrować ich unikalny śpiew, grę, czy opowieści. Akcja ta zakończona została dużym sukcesem, w jej realizację zaangażowano 300 osób, a w efekcie zebrano 41 000 utworów na 2 000 taśm. Dzisiaj zbiory re znajdują się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, toteż instytucja ta była ważnym partnerem w realizacji projektu – Sobiescy – zachowane w dźwiękach.

Autorami tekstów zawartych w publikacji są specjaliści: kierownik działu Zbiorów Fonograficznych w Instytucie Sztuki PAN dr Jacek Jackowski, wstęp publikacji – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Aneta I. Oborny oraz pracownicy merytoryczni naszego muzeum. Wydawnictwo ubogacone jest także dwoma nośnikami cyfrowymi: płytą CD zawierającą nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN oraz płytą DVD z filmem dokumentalnym pt. „Melodie, które nie zginą” produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która w ciekawy sposób przedstawia pracę w terenie małżeństwa Sobieskich. Niebagatelnym atutem publikacji jest sposób jej wydania, w formie eleganckiego albumu wydanego na papierze kredowym. Album przygotowany został w formule polsko-angielskiej.