Szydłowieckie Muzeum uhonorowane w 41 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Szydłowieckie Muzeum uhonorowane w 41 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

15 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 41. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało „Wyróżnienie honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej”.

Wyróżnienia wręczone zostały wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią Wandę Zwinogrodzką. Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor – ustanowiona została w 1974 roku, przyznawana jest w uznaniu dokonań twórczych, artystycznych, naukowych oraz za działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Nagroda od początku swego istnienia przyznawana jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem Konkursu są:  Instytut Muzyki i Tańca oraz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu /oddział – Muzeum im. Kolberga w Przysusze. 

Jury doceniło szydłowieckie Muzeum przede wszystkim za 41.  lat działalności, kiedy to instytucja realizowała działania zgodne z zapisami statutowymi, do których należy głównie gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z zakresu ludowego instrumentarium muzycznego, narzędzi i warsztatów pracy budowniczych instrumentów i związanych z tym tematem dokumentacji, fotografii, zabytków sztuki oraz archiwaliów historycznych i artystycznych dokumentujących dzieje Szydłowca i Ziemi Szydłowieckiej.

fot. Marta Ankiersztejn © IMiT