komanta zamkowa z gablotami i obrazami

Wystawa „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” nagrodzona w konkursie Wierzba

Wystawa „Zamek w Szydłowcu – wokół mecenatu dawnych właścicieli” otrzymała III nagrodę w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea”.

Do tegorocznej, XVII edycji konkursu, skierowanego do ponad 190 muzeów województwa mazowieckiego, zgłoszono 130 zdarzeń muzealnych w sześciu kategoriach. Jury wytypowało najciekawsze wystawy, projekty otwarte, edukacyjne, a także najlepszy plakat muzealny oraz wydawnictwo.
Największą liczbę zgłoszeń konkursowych odnotowano w kategorii „Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea”. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zajęło w niej III miejsce ex aequo z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu w innych kategoriach!
To 18 nagroda w dziejach szydłowieckiego muzeum – w tym 14. w konkursie „Wierzba”, a zarazem – łącznie z nagrodami ogólnopolskimi (Sybilla, Nagroda im. O. Kolberga, Fonogram Źródeł) – 17. nagroda, którą muzeum otrzymało od 2012 roku.

Nagrodzona wystawa „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” jest ekspozycją stałą, umiejscowioną w najstarszych komnatach Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Zapraszamy!