Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych powraca po 11 latach, aby na nowo docenić tradycyjne formy, pobudzić budowniczych do kontynuowania ich twórczej aktywności i uaktualnić wiedzę z zakresu instrumentarium całej Polski. Od maja 2016 roku do siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu napływały instrumenty z całego kraju. Był to intensywny czas spotkań, rozmów, a przede wszystkim ciężkiej pracy budowniczych instrumentów i niecierpliwego oczekiwania muzealników trzymanych w niepewności aż do ostatnich dni przed upływem terminu nadsyłania prac konkursowych.

Ostatecznie do V edycji Konkursu przystąpiło 38 uczestników zgłaszając 144 różnorodne instrumenty i narzędzia muzyczne. Wśród twórców znaleźli się zarówno doświadczeni mistrzowie, ich uczniowie, natchnieni pasjonaci, jak i pieczołowici rekonstruktorzy. W Jury zasiadali najwybitniejsi etnomuzykolodzy z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz specjaliści z dziedziny polskich instrumentów ludowych: prof. Ewa Dahlig – Turek, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski. 

Posiedzenie jury odbyło się 5 października w siedzibie Muzeum. Sala obrad wypełniła się instrumentami reprezentującymi wszystkie grupy klasyfikacyjne: chordofony, membranofony, aerofony oraz idiofony. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w wyniku szczegółowych oględzin i długich obrad etnomuzykologów, uznanych specjalistów w dziedzinie polskich instrumentów ludowych. Sprawdzane było zarówno brzmienie instrumentów, jakość wykonania jak i walory estetyczne. Prace były oceniane w trzech podstawowych kategoriach: ludowe instrumenty muzyczne, ludowe narzędzia muzyczne, innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym. Wysokość przyznanych nagród i wyróżnień uwzględnia zróżnicowanie form, stopień skomplikowania i trudności wykonania instrumentów. Szczególne miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęła grupa instrumentów dudowych, w której reprezentowane było 7 typów: dudy wielkopolskie, kozioł biały, kozioł czarny, dudy podhalańskie, dudy żywieckie, gajdy śląskie, sierszeńki. Największe uznanie jury wzbudził zestaw pięciu instrumentów wykonanych przez młodego twórcę z Wielkopolski – Mateusza Raszewskiego, za które otrzymał Nagrodę Specjalną.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie i podzielenie się pasją swojego życia. Otwarcie wystawy pokonkursowej w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przewidywane jest na pierwszą dekadę grudnia 2016 roku.

Sąd Konkursowy powołany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w składzie:

Przewodnicząca:
prof. ndzw. dr hab. Ewa Dahlig – Turek – wicedyrektor Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, etnomuzykolog

Członkowie:
prof. dr hab. Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, etnomuzykolog,
prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, etnomuzykolog,
dr Aneta Oborny – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, kustosz dyplomowany,
Piotr Piszczatowski – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, popularyzator muzyki tradycyjnej,

wyłonił laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów  Muzycznych:

Ludowe instrumenty muzyczne:
Mateusz Raszewski – nagroda specjalna za zestaw instrumentów,
Tomasz Kiciński  – I nagroda za dudy wielkopolskie,
Piotr Majerczyk – I nagroda za dudy podhalańskie,
Zbigniew Wałach – II nagroda za gajdy,
Andrzej Klejzerowicz – III nagroda za zestaw ligaw,
Jerzy Walkusz – III nagroda za zestaw instrumentów kaszubskich,
Szymon Bafia –  III nagroda za dudy podhalańskie,
Piotr Sikora – wyróżnienie za bębenek obręczowy,
Grzegorz Bartnik – wyróżnienie za cymbały rzeszowskie,
Marcin Blachura – wyróżnienie za  dudy żywieckie,
Andrzej Haniaczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,
Stanisław Piwowarczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,
Krzysztof Rospondek – wyróżnienie za bęben osznurowany,
Andrzej i Bartosz Mendlewscy – wyróżnienie za mazanki,
Dominik Brudło – wyróżnienie za kozła czarnego „ślubnego”,
Stanisław Mai – wyróżnienie za kozła białego „weselnego”,
Accrea Accordions – wyróżnienie za harmonię ręczną trzyrzędową na 24 basy,

Ludowe narzędzia muzyczne:
Grażyna i Tadeusz Kruczyńscy – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,
Grzegorz Romańczyk – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,
Anna i Rajmund Kicmanowie – wyróżnienie za zestaw gwizdków i fletów ceramicznych,
Henryk Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,
Wiesław Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,
Jan Puk – wyróżnienie za zestaw idiofonów,
Krzysztof Siuty „Sęk” – wyróżnienie za zestaw aerofonów.

Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym:
Stanisław Wyżykowski –  nagroda za lirę korbową,
Stanisław Nogaj –nagroda za lirę korbową elektroakustyczną

Szczególne podziękowania Sąd Konkursowy chciałby wyrazić pod adresem fundatorów nagród tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.