Kategoria: Projekty UE

Zdjęcie białej ściany z tablicami informacyjnymi

Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

W 2018 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zadeklarowało partnerską współpracę z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi dla Mazowsza, Poddziałanie 2.1.1). Cele projektu Projekt...

29 sierpnia 202329 stycznia 2024