Europejskie fundusze dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Europejskie fundusze dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

26 marca 2015 roku w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie nowych ekspozycji muzeum poświęconych polskim ludowym instrumentom muzycznym podpisał wicemarszałek Leszek Ruszczyk i dyrektor muzeum dr Aneta Oborny.

Muzeum, by w bezpieczny sposób przechowywać i eksponować swoje cenne zbiory, potrzebuje właściwego wyposażenia. Za fundusze unijne na potrzeby nowych wystaw stałych w muzeum zakupione zostaną profesjonalne elementy ekspozycyjne, które w atrakcyjny sposób zaprezentują unikatowe zbiory. Aby optymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń muzealne magazyny wyposażone zostaną w specjalne szafy i regały pozwalające bezpiecznie przechowywać liczące ponad 2000 muzealiów zbiory.

Zlokalizowane na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów nowe ekspozycje stałe, przygotowywane według nowego scenariusza merytorycznego i zgodnie z najnowocześniejszymi standardami sztuki wystawienniczej, prezentowane będą w trzech komnatach o łącznej powierzchni 189,74 m2. W pierwszej sali ekspozycyjnej – tj. w „Sieni Radziwiłłów”, planowana jest funkcjonalna recepcja oraz ekspozycja stała ukazująca tradycyjne instrumenty w składach ośmiu najbardziej charakterystycznych polskich kapel z regionów Wielkopolski, Mazowsza, Rzeszowszczyzny, Podhala i Beskidu. W kolejnych dwóch salach – tj. „I i II Komnacie Radziwiłłów” przedstawione będą polskie instrumenty ludowe w układzie odpowiadającym koncepcji systematycznego podziału muzykologów Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa, w którym kryterium jest sposób wytwarzania dźwięku. W „I Komnacie Radziwiłów” prezentowane będą chordofony, membranofony oraz harmonie, w „II Komnacie Radziwiłów” – aerofony i idiofony. Wystawy stałe oparte będą na autentycznych eksponatach z kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, wzbogaconych o dzieła sztuki o tematyce muzycznej, fotogramy rysunków, grafik, archiwalnych zdjęć, narzędzia mulimedialne i interaktywne.

Uzupełnieniem wystawy będą filmy i prezentacje o historii i kolekcji MLIM w Szydłowcu. Zmodernizowane także będą systemy przeciwpożarowe i alarmowe, a w obiekcie zostanie zainstalowany całodobowy monitoring.

Projekt: Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Całkowita wartość projektu: 825 512,46 zł

Kwota dofinansowania: 701 685,59 zł

Działanie: 6.1. Kultura