Projekt zrealizowano

Projekt zrealizowano

W Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zrealizowano projekt z funduszy europejskich. Jednym z zadań podjętych przez szydłowiecką placówkę było wyposażenie magazynów w nowe regały stworzone w oparciu o najnowsze zdobycze techniki. Nowe szafy i regały zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystać najwydajniej niewielką przestrzeń magazynów, z myślą o rozwoju muzealnych kolekcji. Wyposażenie instytucji w nowoczesne meble magazynowe było niezbędne, aby gromadzone przez lata zbiory Muzeum były przechowywane w odpowiednich warunkach.

Projekt: Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Całkowita wartość projektu: 825 512,46 zł

Kwota dofinansowania: 701 685,59 zł

Działanie: 6.1. Kultura