Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję

Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję

Zapraszamy na portal dotyczący projektu:

Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.1. Kultura.

www.instrumenty-tradycja.pl