Author: Patrycja Suwara (Patrycja Suwara)

mlim_kultura w rozwoju lokalnym

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych uczestnikiem międzynarodowego projektu OECD i ICOM „Culture and Local Development: Maximising the Impact”.

Doceniając potencjał muzeów i instytucji kultury w rozwoju lokalnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodową Rada Muzeów (ICOM) zrealizowało projekt: Culture and Local Development: Maximising the Impact. A Guide for Local Governments, Communities and Museums. Uczestnicy projektu Wyboru placówek, które będą uczestniczyły w polskiej części projektu,...

13 września 202113 września 2021