mlim_kultura w rozwoju lokalnym

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych uczestnikiem międzynarodowego projektu OECD i ICOM „Culture and Local Development: Maximising the Impact”.

Doceniając potencjał muzeów i instytucji kultury w rozwoju lokalnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodową Rada Muzeów (ICOM) zrealizowało projekt: Culture and Local Development: Maximising the Impact. A Guide for Local Governments, Communities and Museums.

mlim_Kultura w rozwoju lokalnym
Kultura w rozwoju lokalnym. Jak muzea zmieniają nasze otoczenie?

Uczestnicy projektu

Wyboru placówek, które będą uczestniczyły w polskiej części projektu, OECD i ICOM dokonały we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób wytypowano dziewięć muzeów, których oddziaływanie na rozwój lokalny uznano za widoczne i doceniane.

Wśród polskich uczestników projektu znalazło się Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – obok: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Narodowego Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, MuBaBaO Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Wyniki projektu

Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu działań opublikowano w wydawnictwie pt.: „Kultura w rozwoju lokalnym. Jak muzea zmieniają nasze otoczenie?”

W publikacji zwrócono uwagę na działalność szydłowieckiego muzeum, które w sposób istotny wpływa na rozwój lokalny w obszarze m.in.:

  • rewitalizacji miasta i rozwoju lokalnej społeczności,
  • wzmacniania świadomości kulturowej i kreatywności,
  • tworzenia przestrzeni dla społecznej integracji.

Publikacja skierowana jest do podmiotów i instytucji formalnie realizujących zadania związane z kulturą, jak również do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem muzeów w przestrzeni publicznej.

 

Literatura:

OECD (2020), „Muzea i rozwój lokalny w Polsce”, OECD LEED Papers, 2020/03, OECD Publishing, Paris.