Stanisław Samostrzelnik – miniaturzysta Szydłowieckich

Miniatury zwane też iluminacjami to malarskie lub rysunkowe zdobienia rękopisów.
Najczęściej przybierały formę inicjału ornamentalnego i obrazkowego, ilustracji lub okalającej stronę ozdobnej ramki zwanej bordiurą.
Miniatury takie wykonał w kronice rodu Szydłowieckich, działający m.in. na królewskim dworze artysta – Stanisław Samostrzelnik.
Uczestnicy zajęć poznają postać tego wybitnego malarza i miniaturzysty oraz sami będą mogli poczuć się jak mistrz Stanisław, wykonując własną mieniącą się złotem miniaturę.

warsztaty - miniatury - stanisław samostrzelnik