prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski – „Dudy podhalańskie – typ nomenklatoryczny czy efemerofityczny, czyli o trudnościach w określeniu pochodzenia instrumentów” (wideo)

prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski – „Dudy podhalańskie – typ nomenklatoryczny czy efemerofityczny, czyli o trudnościach w określeniu pochodzenia instrumentów” (wideo)

prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski
„Dudy podhalańskie – typ nomenklatoryczny czy efemerofityczny, czyli o trudnościach w określeniu pochodzenia instrumentów”

Zaproponowana przez organizatorów konferencji problematyka typów nomenklatorycznych i efemerofitycznych odnosi się, jak wiadomo, przede wszystkim do nauk biologicznych. Ciekawe i nowatorskie jest spojrzenie, jak rzecz się przedstawia w  instrumentologii. Trzeba jednak zauważyć oczywistą przecież rzecz, iż w humanistyce perspektywa historyczna jest znacznie mniej odległa, a wnioski mniej pewne. Dudy uważane są za najstarszy instrument o złożonej budowie w europejskiej kulturze, znane co najmniej od dwóch tysięcy lat. Na ziemiach polskich źródła pośrednie (literackie, ikonograficzne) poświadczają znajomość dud od późnego średniowiecza. Liczniejsze przekazy pojawiają się dopiero w czasach nowożytnych. Nie wiadomo jednak skąd się dudy wzięły na naszych ziemiach – zarówno bowiem na zachód, jak i wschód czy południe od Polski występowały inne rodzaje tych instrumentów. Nie sposób chyba wykluczyć przypuszczenia, że mogły powstać niezależnie lub być adoptowanymi na obszarach zachodniosłowiańskich z innych terenów europejskich, zapewne w średniowieczu.

„Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

10 – 16 XII 2020

Organizator – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Nagranie i montaż: A. Kielichowska