dr Aneta I. Oborny – „Muzealne podróże muzycznych artefaktów. Szydłowieckie zbiory – nowe treści w nowych przestrzeniach” (wideo)

dr Aneta I. Oborny – „Muzealne podróże muzycznych artefaktów. Szydłowieckie zbiory – nowe treści w nowych przestrzeniach” (wideo)

dr Aneta I. Oborny – Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
„Muzealne podróże muzycznych artefaktów. Szydłowieckie zbiory – nowe treści w nowych przestrzeniach”

Instrumenty muzyczne – te osobliwe przedmioty łączące świat materialny ze światem duchowym, w zasobach muzealnych stanowią dobro szczególne. Tu bowiem owe skonstruowane i użyte dla celów produkcji muzycznej źródła dźwięku, czasami pozornie oderwane od swej pierwotnej funkcji, jako artefakt o statusie muzealium nierzadko ukazują swój nieznany wcześniej potencjał, żyjąc w wymiarze wizualnym, jak również audialnym na różnych płaszczyznach: badawczo–naukowej, artystycznej czy społecznej. W swej mniej lub więcej złożonej strukturze na ogół są śladem minionego czasu z potencjałem dla badań m.in. muzykologów, historyków, historyków sztuki, czy antropologów. Są inspiratorem i tworzywem wydarzeń, ogniwem scalającym wspólnotę. Jeśli pozwala im na to bardzo dobry stan zachowania, ożywają w swej pierwotnej funkcji ukazując skalę swych możliwości dźwiękowych. Tak więc instrumenty stając się muzealiami –  będącymi własnością muzeum rzeczami wpisanymi do inwentarza zbiorów, zyskując status dobra narodowego, dostają nowe, często dużo bogatsze życie. Jest ono związane z wieloaspektowym spojrzeniem na nie, jako na mające wartość historyczną, artystyczną czy dokumentacyjną muzyczne zabytki, dające świadectwo minionej epoki czy zdarzenia lub współczesne artefakty, które wprawdzie nie spełniają definicji zabytku w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, są jednak cennymi nabytkami świadczącymi o współczesnej kondycji kultury muzycznej. To w jakim stopniu wykorzystany zostanie ich potencjał zależy od prężności instytucji, ta zaś jest pochodną wielu czynników, takich jak chociażby: zasób kadrowy – jego liczba, kreatywność i zaangażowanie; odpowiednia infrastruktura techniczna, wsparcie podmiotów finansujących, w tym przede wszystkim wsparcie organizatora placówki.

 

„Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

10 – 16 XII 2020

Organizator – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Nagranie i montaż: A. Kielichowska