prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel – „Kilka uwag na temat polskiego instrumentarium ludowego w świetle migracji instrumentarium profesjonalnego i ludowego na przestrzeni ostatnich stuleci” (wideo)

prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel – „Kilka uwag na temat polskiego instrumentarium ludowego w świetle migracji instrumentarium profesjonalnego i ludowego na przestrzeni ostatnich stuleci” (wideo)

prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel

„Kilka uwag na temat polskiego instrumentarium ludowego w świetle migracji instrumentarium profesjonalnego i ludowego na przestrzeni ostatnich stuleci”

Referat został poświęcony różnym aspektom wzajemnego przenikania się instrumentarium ludowego i profesjonalnego na różnych poziomach muzykowania amatorskiego i zawodowego, na styku różnych regionów geograficznych, regionalnych, i narodowych. Wszystko to w odniesieniu do polskiego instrumentarium ludowego na przestrzeni dziejów. Nie ulega przecież wątpliwości, że muzyka ludowa była podatna na wpływy zewnętrzne, czy to przejęte z kultury dworskiej lub miejskiej, czy też z kultur różnych narodowości tworzących społeczność dawnej Rzeczpospolitej – m.in ukraińskiej, białoruskiej, niemieckiej, rosyjskiej, żydowskiej czy cygańskiej. Owe wpływy stawały się tym mocniejsze im większa była stopniowa emancypacja społeczności wiejskiej, jej emigracja do ośrodków miejskich, styczność z elementami kultury dworskiej i miejskiej, czy to niesionymi przez wędrownych artystów, w tym muzyków, czy też importowanymi na wieś przez wracających ze służby wojskowej byłych żołnierzy. Nie ulega też wątpliwości, że owo wzajemne przenikanie kulturowe działało w obie strony.

 

„Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

10 – 16 XII 2020

Organizator – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Nagranie i montaż: A. Kielichowska