Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych”

Zorganizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efemerofity na ziemiach polskich – śladem migracji instrumentów muzycznych” to pierwsze w historii naszej instytucji wydarzenie skupiające najwybitniejszych polskich muzykologów i instrumentologów, którzy wspólnie pochylą się nad zagadnieniem geografii występowania instrumentów muzycznych, migracji instrumentów i powodów tych migracji.

Efemerofity – gatunki roślin obcego pochodzenia, przybyłe na nowy obszar geograficzny, występujące we florze danego kraju, stały się inspiracją do tematu z zakresu instrumentologii który, choć leży w obszarze nie natury lecz kultury, to z naturą ma wiele wspólnego. Kultura nie jest naturą, ale jest zbudowana na naturze, wykorzystuje ją i zmienia. Oba światy przenikają się wzajemnie, bywa też, że zachodzące w ich obszarze zmiany występują pod wpływem podobnych mechanizmów. Efemerofity – pojawiają się w nowych obszarach przypadkowo, najczęściej wokół miejsc związanych z transportem: wokół portów, dworców kolejowych, innych miejsc przeładunkowych. Zadomawiają się na długo, bądź po pewnym czasie zanikają. Podobnie dzieje się w świecie instrumentów muzycznych. O geografii i zasięgu ich występowania często decyduje przypadek. W świecie przyrody bezpośrednim nośnikiem przypadku najczęściej jest transportowany towar, w świecie instrumentów – człowiek. Jakie pytania można więc postawić specjalistom by eksplorować wspomniany temat? Pytania niełatwe, bo geografia występowania instrumentów muzycznych, miejsca ich występowania, migracje i powody tych migracji – to obszar słabo poznany i bazujący na hipotezach. I właśnie dlatego wart naukowej refleksji.

W konferencji referaty wygłoszą: dr Aneta Oborny (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu), prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel (Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Lund, Szwecja), prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski). Prelekcje udostępniane będą na stronie internetowej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (w zakładce Edukacja à Konferencja) oraz za pośrednictwem konta fanpage na Facebooku.

Plan konferencji

10.12.2020, godz. 12:00   dr Aneta I. Oborny – Muzealne podróże muzycznych artefaktów. Szydłowieckie zbiory – nowe treści w nowych przestrzeniach

11.12.2020, godz. 12:00   prof. emeritus dr hab. Benjamin Vogel – Kilka uwag na temat polskiego instrumentarium ludowego w świetle migracji instrumentarium profesjonalnego i ludowego na przestrzeni ostatnich stuleci

14.12.2020, godz. 12:00   prof. dr hab. Piotr Dahlig – Efemerofity na ziemiach polskich, aspekty geograficzno-historyczne i przegląd instrumentarium

15.12.2020, godz. 12:00   prof. dr hab.  Zbigniew J. Przerembski – Dudy podhalańskie – typ nomenklatoryczny czy efemerofityczny, czyli o trudnościach w określeniu pochodzenia instrumentów

16.12.2020, godz. 12:00   dr hab. Tomasz Nowak – O heligonkach i ich funkcjonowaniu w polskim folklorze muzycznym

Zapraszamy do przesyłania pytań i refleksji związanych z wystąpieniami konferencyjnymi na adres biuro@muzeuminstrumentow.pl, wpisując w tytule „Konferencja – Efemerofity”.