XVI REGIONALNY KONKURS WIEDZY O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ

XVI REGIONALNY KONKURS WIEDZY O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ

30 maja 2017 roku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odbył się finał Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Muzeum Wsi Radomskiej, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Burmistrza Szydłowca, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz oczywiście szydłowieckiego muzeum. Do finału zakwalifikowało się 5 radomskich drużyn – jedna z gimnazjum, cztery z liceów ogólnokształcących. W składzie jury znaleźli się Elżbieta Zawodnik – przewodnicząca, dr Aneta Oborny, Marzena Pudzianowska i Tomasz Jakubowski.

Na zadania finałowe konkursu składały się z quizu z wiedzy o Radomiu, regionie radomskim i Szydłowcu oraz prezentacji wędrówek regionalnych, czyli realizacji wybranego tematu. Uczniowie mogli wybrać jedno z pięciu zagadnień: muzyka i muzycy Ziemi Radomskiej”, „wielokulturowość regionu radomskiego”, „dzień w Radomiu” „zapomniane miejsca w Radomiu i okolicach”, „ Szydłowiec –  miejsce niezwykłe”. Nad przebiegiem całego konkursu, objaśnieniem zadań czuwała Izabela Tomczyk-Spólna.

Laureaci Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej:

  • I miejsce – drużyna z II LO w Radomiu
  • II miejsce – drużyna z PG nr 13 w Radomiu
  • III miejsce – drużyna z III LO w Radomiu
  • IV miejsce – drużyna z III LO w Radomiu
  • IV miejsce – drużyna z II LO w Radomiu

Nagrody w laureatom wręczali Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego – Adam Włoskiewicz oraz p.o. dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty – Dorota Nowak.