V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu we współpracy z Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych ogłaszają V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Na realizację konkursu Muzeum otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna oraz dotację organizatora Muzeum Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Udział w konkursie mogą zgłosić twórcy z terenu całego kraju, którzy trudnią się wyrobem ludowych instrumentów muzycznych. Do oceny konkursowej można przedstawiać zarówno tradycyjne instrumenty ludowe używane do czasów współczesnych, jak i te, które wyszły już z użycia, a znane są wytwórcy z własnej praktyki lub z zachowanego wzorca. Pracą konkursową mogą być instrumenty i narzędzia muzyczne używane do celów muzycznych, a także obrzędowych i innych. Istnieje również możliwość, aby zgłaszać prace, których twórcy zdecydowali się na stosowanie innowacji, np. zmodyfikowanych form lub współcześnie dostępnych materiałów. Wszystkie wymogi konkursowe  zawarte zostały w regulaminie Konkursu. Prace konkursowe należy dostarczać do Muzeum w terminie od 16 maja do 28 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie października. Decyzję o laureatach podejmie Sąd Konkursowy powołany przez organizatora. Nagrody ufundowane prze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie zostaną wręczone laureatom konkursu  podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w grudniu 2016 roku w siedzibie muzeum.

Serdecznie zapraszamy budowniczych ludowych instrumentów muzycznych do udziału w konkursie. Jego wcześniejsze edycje były okazją dla wielu osób, aby zaprezentować wysoki poziom umiejętności i inwencji twórczej. Mamy nadzieję, że  kolejna edycja przyciągnie zainteresowanie licznych pasjonatów ludowego instrumentarium.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.