trąbka Johanna Wilhelma Stritzkego

Trąbka Johanna Wilhelma Stritzkego

Na ekspozycji „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu znajduje się trąbka, własność muzeum, wykonana w 1749 r. we Wrocławiu (sygnatura na instrumencie) przez trąbmistrza Johanna Wilhelma Stritzkego.

Trąbka jest jednym z najstarszych zachowanych instrumentów tego typu w Europie. Wykonana została z niezwykłą precyzją, posiada kunsztowne zdobienia we wzory geometryczne i floralne. Chociaż nie jest kompletna, posłuży jako wzór do wykonania rekonstrukcji, która trafi do kolekcji Muzeum Gdańska. Stritzke bowiem w latach 1730-1739 prowadził warsztat w tym mieście.

Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rekonstrukcji trąbki Johanna Wilhelma Stritzkego  na podstawie dostępnych źródeł jest dr Paweł Hulisz, a wykonawcą – Graham Nicholson.

W wyniku przeprowadzonej kwerendy odnaleziono informacje o Johannie Wilhelmie Stritzke (m.in. w Encyklopedii Gdańska, biogram opracowany przez Beniamina Vogla) oraz o jego instrumentach (m.in. w spisie instrumentów kapeli miejskiej w Gdańsku z 1731 r.). Ustalono również, że w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zachowała się trąbka zbudowana przez ojca Johanna Wilhelma – Johanna Christopha. Natomiast jedyna zachowana trąbka Johanna Wilhelma znajduje się w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

W czerwcu 2023 r. wykonane zostały dokumentacja wizualna oraz szczegółowe pomiary szydłowieckiej trąbki.

—-

Paweł Hulisz – trębacz, aranżer, kompozytor, doktor sztuk muzycznych, absolwent gdańskiej i bydgoskiej Akademii Muzycznej. Jako muzyk współpracował z wieloma solistami i zespołami, a także z Teatrem Muzycznym w Gdyni.  Tworzył aranżacje dla m.in. Krystyny Prońko, Piotra Roguckiego, Kamila Bednarka, Igora Herbuta, Natalii Kukulskiej, Renaty Przemyk, Abradaba, Mateusza Pospieszalskiego, Micromusic, Voo Voo. W latach 2009-2019 był pierwszym trębaczem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Wykonuje muzykę barokową i klasyczną na instrumencie historycznym. W dorobku artystycznym ma około 60 nagrań płytowych, jako muzyk sesyjny, kameralista i solista. Jest pomysłodawcą i założycielem zespołu Tubicinatores Gedanenses, z którym koncertuje na wieżach kościołów i ratuszy, kontynuując starą gdańską praktykę grania z wież (Turmmusik).

Zajmuje się także opracowywaniem i rekonstrukcją starodruków muzycznych z XVII i XVIII w. Jest kompozytorem Hejnału wykonywanego od 2017 roku na rozpoczęcie i zakończenie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku.

Graham Nicholson pochodzi z Anglii. Studiował muzykę na Uniwersytecie Sussex oraz podyplomowo muzykologię w Kings College w Londynie, jednocześnie studiując nowoczesną trąbkę pod kierunkiem Horace’a Barkera w Guildhall w Londynie. Następnie zdecydował się specjalizować w nauce gry na trąbce barokowej w Schola Cantorem w Bazylei w Szwajcarii pod kierunkiem Edwarda H. Tarra.

W ciągu następnych 20 lat od ukończenia studiów grał z większością wiodących zespołów muzyki dawnej w Europie.  Wśród nich La Petite Bande, gdzie gra od 1990 roku, Orchestra of the 18th Century, Hesperion XX, Les Arts Florissants, Concerto Koln, Le Concert Spirituel, Les Musiciens du Louvres, Akademie Alte Musik Berlin, Musicalische Compagnie Berlin, Freiburger Baroque, Balthasar Neumann Ensemble, Collegium Aureum, by wymienić tylko kilka. W Japonii grał z Bach Collegium.

Jest również poważnie zaangażowany w budowę instrumentów dętych blaszanych.