Szydłowieccy „lutnicy” – skrzypce zagrały

Szydłowieccy „lutnicy” – skrzypce zagrały

13 czerwca 2017 roku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu uczniowie I i III klasy stolarskiej z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z mistrzami Zbigniewem Butrynem z Janowa Lubelskiego oraz Piotrem Sikorą z Kuźnicy k. Przysuchy zaprezentowali efekty swojej wytężonej pracy – skrzypce dłubane i klejone. Na spotkanie podsumowujące Warsztaty budowy skrzypiec ludowych przybyli również Maria Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Sławomir Drabik – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz nauczyciele klas stolarskich Arkadiusz Tarka i Bolesław Cender oraz inni zainteresowani uczniowie wraz ze swoimi opiekunami z ZS im. KOP w Szydłowcu.

Podczas spotkania twórcy instrumentów – mistrzowie i uczniowie – opowiedzieli o procesie powstawania skrzypiec, nowych technikach, których się nauczyli oraz o trudnościach, z jakimi spotkać się może początkujący ludowy lutnik. Etapy budowy były ukazane również w formie projekcji fotografii wykonanych na warsztatach. Zbigniew Butryn zaprezentował wykonane egzemplarze skrzypce metodą tzw. dłubaną wraz z uczniami klasy I oraz wydobył z nich dźwięki grając melodię ludową ze swojego regionu. Piotr Sikora opowiedział o procesie powstawania skrzypiec metodą tzw. Klejoną, które pod jego kierunkiem wykonali młodzi stolarze z klasy III. Budowniczy ten, który jest również muzykantem wykonał na nowo stworzonym instrumencie melodię charakterystyczną dla swojego regionu. Spotkanie warsztatowe moderowała Katarzyna Zedel – specjalista do spraw zbiorów w szydłowieckim Muzeum. Wszyscy uczestnicy Warsztatów budowy skrzypiec ludowych otrzymali dyplomy i gratulacje z rąk Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – dr Anety Oborny. Młodzi stolarze byli zachwyceni, że instrumenty, które wykonali wraz z mistrzami tak pięknie grają. Może wśród nich jest przyszły lutnik?

Ostatnim etapem spotkania było zwiedzanie ekspozycji stałej oraz czasowej szydłowieckiego muzeum, podczas którego młodzi ludzie zapoznali się ludowym instrumentarium oraz z wizerunkami królów Polski zgromadzonymi na ekspozycji pt. W blasku królewskiego wizerunku.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Ludowe stradivariusy” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

fot. Zofia Radwańska