„Sobiescy – zachowane w dźwiękach” – projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

„Sobiescy – zachowane w dźwiękach” – projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W 2018 roku – roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz roku Jubileuszu 50-lecia powstania szydłowieckiego muzeum, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu realizuje projekt poświęcony Jadwidze i Marianowi Sobieskim – wybitnym polskim etnomuzykologom, autorom dorobku naukowego o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju polskiej etnomuzykologii, jednym z głównych inicjatorów oraz organizatorów ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (AZFM, 1950-1954), której celem było utrwalenie jak najpełniejszego obrazu polskiej muzyki tradycyjnej, w okresie powojennym będącej już w fazie postępującego zaniku.

Działalność Jadwigi Pietruszyńskiej – Sobieskiej legła także u podstaw tworzenia Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (jego powołanie – 1968 r.), wg specjalistów skupionych w IFMC (Instrumental Folk Music Council) pierwszego tego typu muzeum w Europie i świecie. Czynnie uczestniczyła w procesie tworzenia tego nowatorskiego muzeum gromadzącego głównie polskie ludowe instrumentarium muzyczne. Wraz z dr Janem Stęszewskim opracowała pierwszy scenariusz wystawy stałej. Jej wiedza i kontakty z twórcami ludowymi pomogły szydłowieckiemu muzeum pozyskać cenne i ciekawe eksponaty, dlatego projekt dedykowany Sobieskim wpisuje się także w Jubileusz 50-lecia powstania szydłowieckiego muzeum, który przypada na 2018 r.

W ramach projektu „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” planowane jest zrealizowanie czasowej wystawy pod tym samym tytułem, która będzie pierwszą w muzealnictwie polskim wystawą biograficzną poświęconą Jadwidze i Marianowi Sobieskim, wzbogaconej o gromadzone przez nich instrumenty, znajdujące się obecnie w zbiorach MLIM w Szydłowcu oraz cenne materiały z Archiwum Fonograficznego Instytutu Sztuki PAN. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się  koncert o formule Turnieju Dudziarzy – w którym wezmą udział muzycy z terenów górskich oraz muzycy z Wielkopolski prezentujący tradycje muzyczne regionu, w którym swoją działalność etnograficzną rozpoczęli J. i M. Sobiescy.

Podczas trwania wystawy planowany jest szereg kulturalnych wydarzeń towarzyszących: prelekcja-wykład przedstawiciela z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, połączona z promocją muzealnego  wydawnictwa multimedialnego z 2 płytami, z materiałami ze zbiorów fonograficznych i archiwów fotograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, MLIM w Szydłowcu i WFO w Łodzi oraz konkurs na audiowizualne nagranie etnomuzykologiczne, o tematyce zarówno tradycji jako dawnych historii lokalnych a także muzyki tradycyjnej, skierowany do młodzieży i dorosłych.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.