Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii.

Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii.

Z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszu 50-lecia powołania placówki, a jednocześnie pragnąc uczcić stulecie niepodległości Muzeum przygotowało ekspozycję zatytułowaną „Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii”. Ekspozycja prezentuje epizody szydłowieckie z okresu walki narodowowyzwoleńczej oraz czasów po zakończeniu I wojny światowej, kiedy miasto włączyło się w proces odbudowy tożsamości narodową. Na ekspozycji zaprezentowane zostały dokumenty z okresu międzywojennego ze zbiorów własnych Muzeum oraz fotografie i skany, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Radomiu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, portalu Fotopolska.eu oraz zbiorów prywatnych. Ekspozycja prezentowana jest w Sali Kominkowej użyczonej na czas jej trwania dzięki uprzejmości Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. Ze względów konserwatorskich oraz w celu na zapewnienia ochrony muzealiom, wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Ekspozycja czynna do 9 marca 2018 roku.