Judaica w sztuce ludowej

Judaica w sztuce ludowej

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na wystawę „Judaica w sztuce ludowej”. Prezentowane na wystawie obrazy i rzeźby pochodzą z kolekcji profesora Mariana Pokropka z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach.

Ekspozycja stanowi prezentację popularnej tematyki rodzajowej związanej z kulturą żydowską w twórczości ludowej. Ukazuje specyficzny wizerunek dawnych mieszkańców mazowieckich miasteczek. Wystawa w sposób realistyczny przedstawia życie codzienne,
a także bardzo interesującą obrzędowość religijną społeczności żydowskiej; nawiązuje do wydarzeń związanych z II wojną światową i Holocaustem.
Na ekspozycji obejrzeć można prace m.in. Adama Zgadły, Jarosława Furgały, Franciszka Adamika, Anny Binkuńskiej i Wojciecha Sadowskiego.