Cymbały z 1841 r.

Cymbały z 1841 r.

Cymbały

  • twórca: nieznany
  • datowanie: 1841 r.

Cymbały to instrument muzyczny z grupy chordofonów uderzanych. Jego podstawowe elementy to drewniane pudło rezonansowe w kształcie trapezu i struny zamocowane kołkami do płyty wierzchniej. Dźwięk wydobywa się, uderzając pałeczkami (palcatkami) w struny.

Umiejętności budowania i praktyka gry na cymbałach zachowała się w Polsce południowo-wschodniej, przede wszystkim w regionie rzeszowskim. Ze względu na swoją unikatowość została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Niewielkich rozmiarów cymbały (wykonane najprawdopodobniej w celach muzykowania domowego) pochodzące z 1841 roku posiadają ciekawe zdobienia na dece wierzchniej. Są to delikatne rysunki – trąbka, harfa, wieniec z liści oraz wzory o symbolice solarnej wokół otworów rezonansowych.

Zdobione jest także wnętrze drewnianego futerału, na którym zachowały się inicjały właściciela oraz data wykonania instrumentu.

Audiodeskrypcja planszy: