Bałkańska obrzędowość doroczna

W dniu 12 stycznia 2007 r. została otwarta wystawa czasowa pt. „Bałkańska obrzędowość doroczna” ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Spólki z o.o. „MEDUSA” w Warszawie. Komisarzem wystawy jest pani Elżbieta Piskorz – Branekova. Wystawa prezentuje główne obrzędy występujące na całych Bałkanach lub na przeważającej ich części, a związane z kultem płodności i urodzaju, zabezpieczające przed złymi siłami i mocami oraz mające charakter inicjacyjny. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą przede wszystkim z Bułgarii, a także z terytorium Macedonii i Słowenii.

Najstarsze obiekty pochodzą z połowy XIX w., najmłodsze to wyroby wykonywane
i użytkowane współcześnie. Na wystawie pokazane są przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia domu, przedmioty związane z obrzędowością, stroje, a także pieczywo obrzędowe.