Prelekcja poświęcona bohaterom wystawy czasowej w szydłowieckim Muzeum, czyli o pasji etnomuzykologów, która pozwoliła zachować polską tradycję muzyczną od zapomnienia

Prelekcja poświęcona bohaterom wystawy czasowej w szydłowieckim Muzeum, czyli o pasji etnomuzykologów, która pozwoliła zachować polską tradycję muzyczną od zapomnienia

Przyjaciele muzeum i miłośnicy polskiej tradycji przybyli w czwartkowy wieczór 22 listopada, do Komnaty Rycerskiej (sala wystaw czasowych) w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, na prelekcję dr. Jacka Jackowskiego, Kierownika Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, poświęconą Jadwidze i Marianowi Sobieskim i ich roli w tworzeniu zasobu źródeł etnograficznych dla polskiej nauki i kultury, którym poświęcona jest wystawa czasowa w szydłowieckim Muzeum. Podczas spotkania odbyła się również promocja towarzyszącego wystawie wydawnictwa multimedialnego „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, którą przedstawiła Dyrektor MLIM w Szydłowcu i redaktor wydawnictwa, dr Aneta Oborny.

Czwartkowy wieczór wprowadził uczestników prelekcji w ciekawą opowieść o drodze, jaką podejmowali wybitni etnografowie, etnomuzykolodzy, profesorowie a także ich studenci w gromadzeniu dorobku ludowej tradycji muzycznej z terenu naszego kraju.  Dr Jacek Jackowski opowiedział o Oskarze Kolbergu i jego pracach badawczych, przybliżył postać profesora Łucjana Kamieńskiego, który w 1930 r. założył pierwsze w Polsce archiwum fonograficzne i zgromadził nagrania z dwóch ekspedycji kaszubskiej, śląskiej oraz wędrówek po Wielkopolsce, Pomorzu, Kujawach i Pieninach. Następnie opowiedział o bohaterach prelekcji, Jadwidze i Marianie Sobieskich, którzy kontynuowali idee prof. Adolfa Chybińskiego, który widział nadrzędną potrzebę zachowywania dorobku kulturowego, a w szczególności zapisywania i gromadzenia polskiej muzyki ludowej. Jako studenci pod kierunkiem prof. Ł. Kamieńskiego uczestniczyli w pracach badawczych oraz w tworzeniu archiwum nagrań. Niestety przedwojenne nagrania, zgromadzone w Regionalnym Archiwum Fonograficznym uległy w czasie okupacji zaginięciu lub zniszczeniu, a dalsze prace badawcze
i dokumentacyjne Sobiescy rozpoczęli dopiero po wojnie. Ważnym wydarzeniem była ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego, w latach 1950-1954, zorganizowana przez Państwowy Instytut Sztuki, przy współpracy technicznej Polskiego Radia, prowadzona na terenie całego kraju przez siedem ekip badawczych. W późniejszym czasie drugiej akcji o takim zasięgu już nigdy nie powtórzono.

Po spotkaniu był czas na wymianę wrażeń, dyskusje oraz spotkanie z autorami promowanej publikacji Sobiescy – zachowane w dźwiękach w Sali wystaw czasowych (Komnata Rycerska) i Sieni Radziwiłłów.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku Jubileuszu 50-lecia powołania MLIM w Szydłowcu.

Na finałowe działanie zamykające projekt  – rozdanie nagród w konkursie Od fonografu do smartfona. Badacze tradycji muzycznych w XXI wieku, muzeum zaprasza 6 grudnia o godz. 13.00 do Sali Kominkowej zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów w Szydłowcu.