Polskie instrumenty ludowe

Polskie instrumenty ludowe

W najbliższych dniach, nakładem wydawnictwa MUZA S.A. w Warszawie, ukaże się książka „Polskie instrumenty ludowe” autorstwa dr Anety I. Oborny – ostatnia z serii „Ocalić od zapomnienia”, oparta głównie o zbiory Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, posiadającego największą kolekcję ludowego instrumentarium w kraju.

Jest to pierwsza publikacja podejmująca temat polskiego ludowego instrumentarium w sposób kompleksowy. Doświadczenia autorki – na co dzień dyrektora szydłowieckiego Muzeum, zebrane także w trakcie wieloletniej pracy naukowca i uniwersyteckiego wykładowcy przedmiotów z zakresu kultury muzycznej, historii sztuki i socjologii kultury, pozwoliły ukazać temat instrumentów w szerokiej perspektywie kulturowej.

Publikacja prezentuje polskie ludowe instrumenty nie tylko od strony ich morfologii, estetyki ich formy i detalu. Ukazuje instrumenty w perspektywie historycznej, mówi o funkcji jaką spełniały w życiu ludu, poświęca miejsce składom kapel ludowych. Postrzega instrumenty jako fascynujące artefakty budzące zainteresowanie kolekcjonerów, inspirujące  malarzy, grafików, literatów i poetów. Pokrótce szkicuje dzieje polskiej etnomuzykologii, także poprzez pryzmat dokonań jednostek i ich zasług dla dokumentowania polskiej tradycji  muzycznej.

Zagadki muzyczne, aforyzmy, ciekawostki związane ludowym instrumentarium, słowniczek pojęć i terminów użytych dla sprecyzowania tematu uzupełniają tekst zasadniczy książki, bardzo bogato ilustrowanej zdjęciami instrumentów – jak wspomniano, głównie ze zbiorów MLIM, zdjęciami archiwalnymi (zbiory MLIM i Narodowego Archiwum Cyfrowego), reprodukcjami obrazów i grafik o tematyce muzycznej.

Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego