Nowy portal internetowy

Nowy portal internetowy

Zapraszamy na portal internetowy o Ogólnopolskim Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych prezentujący uczestników dotychczasowych edycji konkursu.

Pierwsza edycja konkursu zorganizowana została w 1985 roku z okazji 170. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Z biegiem lat konkurs stał się sztandarowym działaniem szydłowieckiego muzeum, poprzez które placówka realizuje swoje cele statutowe i misję.

Ostatnie edycje konkursu to rozbudowane, trwające kilka miesięcy projekty z cyklami koncertów, warsztatami oraz uroczystą galą wręczenia nagród, połączoną z otwarciem wystawy pokonkursowej, której towarzyszy katalog prezentujący twórców i nagrodzone instrumenty.

Głównymi celami konkursu są aktywizacja budowniczych ludowych instrumentów muzycznych oraz śledzenie stanu zachowania umiejętności wykonywania instrumentów. Konkurs umożliwia także aktualizację bazy danych twórców oraz pozyskiwanie nowych instrumentów.

Konkursy realizowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.