Zdjęcie. Na pierwszym planie kwitnące bazami. W tle szklano-kamienny budynek.

Nabór na stanowisko asystent/adiunkt/kustosz w Dziale Zbiorów Historycznych i Sztuki

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na asystenta/adiunkta/kustosza muzealnego w Dziale Zbiorów Historycznych i Sztuki

Stanowisko: asystent/adiunkt/kustosz

Data ogłoszenia: 2024-03-19

Ważne do: 2024-04-21

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • praca nad poszerzaniem kolekcji muzealnej
 • naukowe opracowywanie zbiorów zgodnie z wymogami obowiązującymi w muzealnictwie
 • merytoryczne przygotowywanie wystaw – scenariusz, teksty i materiały do informatorów i publikacji towarzyszących wystawie; koordynacja wystaw i nadzór przy ich realizacji
 • organizacja i prowadzenie badań naukowych oraz ich opracowywanie
 • działalność edukacyjna w zakresie problematyki działu
 • udział w opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności muzeum, w zakresie dotyczących spraw działu
 • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością działu
 • współpraca z innymi działami, z osobami, instytucjami w zakresie popularyzacji wiedzy z obszaru problematyki historii i sztuki
 • opracowywanie projektów miękkich na pozyskanie środków zewnętrznych

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie – wyższe kierunkowe, magisterskie (historia sztuki, historia)
 • szerokie zainteresowania w obszarze kultury
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
 • umiejętność organizowania pracy sobie i innym
 • dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie – j. angielski

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej
 • wskazana znajomość innych europejskich języków obcych (francuski, niemiecki)
 • znajomość systemów ewidencjonowania zabytków

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, stażu pracy i i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

 • cv
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kwestionariusz osobowy kandydata
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)