Lutnia i gitara – instrumenty muzyków dawnych wieków – wykład i koncert Jerzego Żaka

Lutnia i gitara – instrumenty muzyków dawnych wieków – wykład i koncert Jerzego Żaka

Dźwięki dawnych instrumentów szarpanych wypełniły Komnatę Rycerską Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów w piątkowy wieczór, 21 października 2016 roku. Po objaśnieniu przez wykładowcę Akademii Muzycznej w Krakowie praktyki muzycznej dawnych instrumentalistów – zarówno profesjonalnych jak i amatorów, obrazy prezentowane na wystawie czasowej przemówiły na nowo.

Jerzy Żak opowiedział historię instrumentów z rodziny lutni, od czasów średniowiecznych aż po XIX wiek. Prelekcji towarzyszył przegląd ikonografii obejmujący średniowieczne iluminacje ksiąg, bizantyjskie freski, alegoryczne przedstawienia muzykujących postaci, portrety słynnych lutników i kompozytorów, fotografie poglądowe zachowanych instrumentów, a nawet zdjęcia muzykujących skautek. W formułę opowieści muzyk i pedagog wplatał prezentacje przywiezionych instrumentów z różnych epok. Jak wspominał rzadko ma okazję korzystać ze wszystkich lutni i gitar podczas jednego koncertu, ponieważ programy układa epokami, ale przegląd instrumentów i stylów przygotowany na potrzeby Muzeum był dla niego ciekawym wyzwaniem. Zabrzmiały kompozycje G. G. Kapspergera z przełomu XVI i XVII wieku na teorbie, J. S. Bacha i S. L. Weissa na lutni i N. Pawliszczewa z XIX wieku na gitarze. Wielkie uznanie należy się publiczności, która pomimo niesprzyjających warunków pogodowych przybyła na spotkanie, które organizatorzy zainaugurowali kawą, herbatą oraz zapoznaniem się z obrazami ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z komentarzem Zofii Radwańskiej, asystenta muzealnego. Wystawa czasowa „Motywy muzyczne w malarstwie XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” będzie dostępna jeszcze do połowy listopada 2016 roku.