Ludowe „stradivariusy”

Ludowe „stradivariusy”

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało dofinansowanie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację wystawy Ludowe „stradivariusy”. Otwarcie wystawy jest planowane na 8 września 2017 roku.

Wystawa wraz z drukiem katalogu oraz szeregiem towarzyszących jej działań kulturalnych i edukacyjnych dofinansowana została w ramach priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”. Zwiedzający będą mieli możliwość poznać kunszt polskiego ludowego lutnictwa dzięki prezentacji bogatej kolekcji skrzypiec, pochodzących głównie ze zbiorów własnych Muzeum, uzupełnionej o najciekawsze egzemplarze instrumentów pożyczone z innych muzeów. Wystawę uzupełni bogaty materiał ikonograficzny: m.in. formy używane przez ludowych lutników jako wzory do wyrobu skrzypiec, oryginalne obrazy, wydruki wielkoformatowe grafik, rycin i fotografii, przedstawiających artystyczną dokumentację roli, jaką skrzypce pełniły przez wieki w codziennym życiu ludzi. Realizacji przedsięwzięcia towarzyszyć będzie między innymi „Turniej skrzypków” oraz wykłady i prelekcje poświęcone wiejskim skrzypkom z regionu radomskiego i szydłowieckiego. A już niebawem  rozpocznie się  pierwszy etap projektu Ludowestradivariusy” – warsztaty budowy skrzypiec, prowadzone przez ludowych lutników Piotra Sikorę i Zbigniewa Butryna. Pod kierunkiem mistrzów  uczestnicy zajęć – uczniowie klas stolarskich  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Korpusu  Ochrony Pogranicza w Szydłowcu wykonają skrzypce dłubane i skrzypce klejone. Zbudowane w trakcie warsztatów instrumenty również będzie można podziwiać na wystawie. Dofinansowanie otrzymane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli pokryć ok. 60% kosztów realizacji projektu Ludowestradivariusy”, pozostałe 40% zapewni Organizator Muzeum – Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego