Listopad na budowie

Listopad na budowie

W miesiącu listopadzie 2017 roku Generalny Wykonawca w pełnym zakresie dokonał rozbiórki istniejącego dotychczas budynku, a także blisko w 100% zrealizował zaplanowane roboty przygotowawcze na placu budowy co pozwoliło na rozpoczęcie kolejnych etapów: roboty ziemne, a także tzw. stan surowy. W wyniku postępu prac przystąpiono do przebudowy istniejącej sieci cieplnej, tak aby dostosować przyłącze do nowo budowanego obiektu. Zgodnie z harmonogramem wykonane zostały pierwsze elementy przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Blisko w 100 % wykonano niezwykle ważny element dla przyszłości i trwałości fundamentów budynku – drenaż opaskowy, który w dodatkowy sposób zabezpieczy budynek przed wodami gruntowymi.

Rzeczywiste wykonanie prac wynosi 12,24 % w skali wszystkich robót oraz:

  • 15,73% w stosunku do robót w elemencie Architektura i konstrukcja
  • 5,31% w stosunku do robót w elemencie Roboty sanitarne
  • 4,39% w stosunku do robót w elemencie Instalacje elektryczne
  • 3,15% w stosunku do robót w elemencie Instalacje teletechniczne
  • 90,78% w stosunku do robót w elemencie Drenaż opaskowy