plakat brązowo-niebieski z grafiką zamku

„Kulturalna szkoła na Mazowszu” także dla „zerówek”

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozszerzył grupę beneficjentów programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” o uczniów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego odbywających naukę w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie grup szkolnych mogą skorzystać z oferty Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w cenie 1 zł/os.

Zapraszamy na:

  • zwiedzanie komnat gotycko-renesansowego zamku
  • zwiedzanie multisensorycznych i multimedialnych wystaw stałych
  • zajęcia w Eksperymentarium Dźwięku
  • warsztaty muzycznych i plastyczno-artystycznych
  • lekcje muzealnych w języku angielskim

Rezerwacja: edukacja@muzeuminstrumentow.pl, + 48 617 17 89 w. 108

„Kulturalna szkoła na Mazowszu” – o projekcie