Konferencja „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji”

W środę 16 maja 2023 r. w sali kominkowej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów odbyła się konferencja „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji”.

Konferencję zorganizowali Powiat Szydłowiecki i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu we współpracy z Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Głos zabrali m.in. Włodzimierz Górlicki – starosta powiatu szydłowieckiego oraz Bogusław Tundzios – kierownik Wydziału MSDCN w Radomiu.

Zaprezentowano dwa referaty dotyczące roli regionalnego dziedzictwa kulturowego w edukacji. Dr hab. Joanna Angiel – Wydział Geografii i Stosunków Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – wystąpiła z referatem pt.: Zmiana postrzegania miejsc zwyczajnych – studium przypadku. Edukacja na rzecz świadomości i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Aneta Oborny – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – przedstawiała referat „Tradycja muzyczna, historia, sztuka. W edukacyjnym aspekcie oferty Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”.

O dobrych praktykach w edukacji regionalnej mówiły Hanna Habera, Jolanta Kubik, Anna Lużyńska, Anna Janowska i Agnieszka Taborek, prezentując „Lekcje o regionie z pomysłem”.

Podsumowaniem konferencji była część pt.: „W poszukiwaniu inspiracji – wykorzystanie ekspozycji muzealnych w edukacji kulturowej”, w ramach której uczestnicy zwiedzili ekspozycje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, poznając walory edukacyjne poszczególnych wystaw oraz Pracownię Historii Szydłowca w Szydłowieckim Centrum Kultury.