Grudzień na budowie

Grudzień na budowie

Grudzień 2017 roku pozwolił na zakończenie prac budowlanych na etapie rzeczywistego wykonania w wysokości 13,37 % w skali wszystkich robót w tym:

  • 16,81% w stosunku do robót w elemencie Architektura i konstrukcja.
  • 6,84% w stosunku do robót w elemencie Roboty sanitarne
  • 4,39% w stosunku do robót w elemencie Instalacje elektryczne
  • 3,15% w stosunku do robót w elemencie Instalacje teletechniczne

W całości wykonano drenaż opaskowy, co pozwoliło kontynuować prace związane z tzw. stanem surowym i prace przy instalacjach sanitarnych.