„Dudy w staropolskiej tradycji muzycznej” – prelekcja prof. dr. hab. Zbigniewa Przerembskiego

„Dudy w staropolskiej tradycji muzycznej” – prelekcja prof. dr. hab. Zbigniewa Przerembskiego

W piątek, 27 kwietnia o godz. 17 w szydłowieckim zamku odbyło się spotkanie z prof. Zbigniewem Przerembskim, wybitnym polskim etnomuzykologiem z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jako najwybitniejszy polski specjalista w tematyce instrumentów dudowych profesor mówił o dudach w tradycji staropolskiej i wpływie polskich odmian tego instrumentu na europejską kulturę muzyczną. Spotkanie ze Zbigniewem Przerembskim, zorganizowane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, było imprezą związaną z pożegnaniem muzealnej wystawy „Dudy – niezwykły instrument muzyczny”, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Wystawa czynna będzie do 15 maja b.r.