MLIM w Szydłowcu - budowniczowie instrumentów muzycznych (7)

Dokumentujemy sztukę wytwarzania ludowych instrumentów muzycznych

W 2021 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych.

Zadanie miało na celu utrwalenie wyjątkowej sztuki rzemieślniczej, czyli sztuki budowy ludowych instrumentów muzycznych, będącej niezwykle istotnym elementem polskiej kultury ludowej.

Podjęcie realizacji takiego projektu przez szydłowieckiego muzeum wynika z jego misji oraz dotychczasowej działalności instytucji, od lat budującej i utrzymującej kontakty z budowniczymi instrumentów z terenu całego kraju oraz animującej środowisko, dzięki organizowanemu cyklicznie od 1985 r. Ogólnopolskiemu Konkursowi na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Muzeum posiada najbogatsze w kraju zbiory ludowych instrumentów muzycznych oraz obszerną dokumentację tradycji związanych z polską kulturą muzyczną.

Najważniejszym elementem projektu realizowanego w 2021 r. było przygotowanie materiałów audiowizualnych prezentujących tradycyjne metody pracy działających w Polsce budowniczych instrumentów muzycznych. Poprzedziły go naukowe eksploracje wśród współczesnych rzemieślników oraz merytoryczna ocena ich dorobku w kontekście transmisji tradycyjnej kultury ludowej.

Nagrania zostały zrealizowane w dziesięciu miejscowościach. Wzięło w nich udział dwunastu budowniczych (Szymon Bafia, Marcin Blachura, Przemysław Ficek, Norbert Kleman, Marian Krefta, Kazimierz Łępicki, Tadeusz „Pleskot” Makowski, Witold Potoka, Mateusz Raszewski, Wiesław Rokita, Michał Umławski, Krzysztof Siuty), którzy zaprezentowali nie tylko swoje warsztaty, techniki (tworzenia, doboru materiałów i zdobienia) oraz narzędzia do budowania instrumentów, opowiedzieli o swoich doświadczeniach, przedstawili proweniencję i cel, którzy przyświeca ich pracy.

Materiały Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu utrwalają informacje o budowie instrumentów, zwracają uwagę rodzimych środowisk wytwórców na ich pracę, ale także – dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów – ukazują spuściznę kultury tradycyjnej – mieszkańcom miast.

Wszystkie nagrania, uzupełnione o napisy dialogowe, są bezpłatnie dostępne na kanale Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.