Zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego

Zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego

30 stycznia 2014 roku podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu tytułem „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” uhonorowano panią Danutę Słomińską–Paprocką – organizatora i pierwszego dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, jak również księdza kanonika Adama Radzimirskiego – proboszcza parafii pw Św. Zygmunta w Szydłowcu, dziekana dekanatu szydłowieckiego. Współorganizatorem uroczystości było Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. 

Uroczysta sesja rozpoczęła się powitaniem gości przez pana Marka Sokołowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu. Akt nadania „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Pani Danuta Słomińska-Paprocka nie kryjąc wzruszenia przypomniała, iż jest silnie związana z miastem, krajobrazem, zamkiem, a przede wszystkim z niezwykłymi ludźmi, których spotkała na swej drodze.

Nagrodzonym gratulowali także: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Głos zabrała również pani dr Anety Oborny – obecna dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dziękując Wyróżnionej za trud jaki włożyła w tworzenie tak specyficznej placówki, zwracając uwagę na zgromadzoną przez nią kolekcję muzealną, dzięki której szydłowieckie Muzeum nie miałoby tej rangi ani takiej wartości dla dziedzictwa narodowego, jaką posiada dziś.

Aneta Oborny omówiła także eksponaty szydłowieckiego muzeum, które uświetniły uroczystość w zaaranżowanej małej wystawie. Znalazły się na niej instrumenty pozyskane jeszcze przez panią Danutę Słomińską-Paprocką w początkowych latach działalności oraz najnowsze nabytki szydłowieckiego Muzeum. Zaprezentowano XIX-wieczne mazanki, złóbcoki z 1927 roku wykonane przez Andrzeja Bednarza, skrzypce Stanisława Wnuka, basy dłubane z końca XIX wieku, dwie harmonie ręczne – Henryka Jedynaka z 1920 roku oraz Alfreda Nabe z początku XX wieku, bęben dwustronny Aleksandra Pasika a także zabytkowy duży róg sygnalizacyjny. Pokaz instrumentów wzbogacono o drewniane rzeźby muzykantów wykonane przez Mariana Poradę w 1969 roku. Nie zabrakło również nowego nabytku w muzealnej kolekcji – obrazu „Muzykujący Żyd” Abrahama Weinbauma z 1939 roku, który na czas uroczystości po raz pierwszy opuścił muzealne mury. Całość prezentacji dopełniały fotografie Ulricha Wagnera przedstawiające detale związane z ikonografią muzyczną – fotografia fragmentu portyku de la Gloria w Katedrze Santiago de Compostela (występuje tam najstarsze przedstawienie lirników) oraz zdjęcie fresku „Marsz tryumfalny aniołów” z pierwszej poł. XIV wieku.

Uroczystość zakończyła część artystyczna – przygotowany przez Muzeum koncert w wykonaniu Katarzyny Zedel (muzykantka, na co dzień specjalista ds. zbiorów w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu) oraz Wiesławy Gromadzkiej – śpiewaczki i muzykantki grającej na harmonii pedałowej. Występ rozpoczął się wielkopolskimi wiwatami na cześć uhonorowanych zagranych przez Katarzynę Zedel na mazankach (kopii prezentowanego eksponatu muzealnego z XIX wieku). W dalszej części program koncertu wypełniły melodie z regionu lubelskiego oraz staropolska kolęda wykonana na suce biłgorajskiej, zrekonstruowanej przez Zbigniewa Butryna, oberki i piosenki zagrane i zaśpiewane w duecie z Wiesławą Gromadzką.

Po zamknięciu sesji był czas na gratulacje i rozmowę z „Zasłużonymi dla Powiatu Szydłowieckiego”: Panią Danutą Słomińską – Paprocką oraz ks. kan. Adamem Radzimirskim.