Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

W dniu 3 lutego 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik złożył wizytę w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Celem wizyty było zapoznanie się z niedawno zakończonymi inwestycjami Muzeum oraz innymi realizacjami wykonanymi ze środków unijnych, ministerialnych oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Adam Struzik zwiedził ekspozycje stałe „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz wystawę czasową „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”  – wystaw objętych Jego patronatem oraz patronatem byłej minister kultury. Ekspozycje – tak od strony merytorycznej, jak i aranżacji prezentowanych obiektów wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie gościa. Cieszyły także inwestycje towarzyszące, w tym elektronicznie obsługiwany sprzęt specjalistyczny do przechowywania instrumentów muzycznych w magazynach zbiorów – sprzęt o poziomie nowoczesności rzadko spotykanym w polskich muzeach. 

Szczególnym obszarem zainteresowania Gościa były dalsze plany rozwoju placówki, przy których kształtowaniu brał aktywny udział. Dotyczą one przede wszystkim budowy nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej w Szydłowcu, która mieścić będzie pomieszczenia administracyjne, pracownie merytoryczne, sale edukacyjne, magazyny zbiorów, magazyny gospodarcze i garaże. Budowa nowego obiektu pozwoli udostępnić zwiedzającym najpiękniejsze komnaty zamku, a tym samym zwiększyć przestrzeń ekspozycyjną Muzeum. W nowej perspektywie planowane jest poszerzenie ekspozycji instrumentów oraz stworzenie ekspozycji historycznej, dedykowanej historii zamku oraz mecenatowi Szydłowieckich i Radziwiłłów. Obecnie Muzeum jest na etapie przygotowań dokumentacji i projektów nowej siedziby, ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Budowa nowego muzealnego obiektu najprawdopodobniej rozpocznie się w 2017 r.